text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 108-05-4 | Producten #: A0045

Vinyl Acetate Monomer (stabilized with HQ)


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
  • Acetic Acid Vinyl Ester Monomer (stabilized with HQ)
documenten:
500ML
€ 15,00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A0045
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__4H__6O__2 = 86.09  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Te vermijden condities Light Sensitive,Air Sensitive
CAS RN 108-05-4
Reaxys registratienummer 1209327
PubChem product ID 87561748
SDBS 1299
Merck-index (14) 9992
MDL-nummer

MFCD00008713

Specificatie
Appearance Colorless clear liquid
Purity(GC) min. 99.0 %
eigenschappen
Smeltpunt -93 °C
Kookpunt 72 °C
Flp -8 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.93
Brekingsindex 1.40
oplosbaarheid in water Slightly soluble
Graad van oplosbaarheid in water 25 g/l   20 °C
Oplosbaarheid (mengbaar met) Alcohol,Ether
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Acetone,Chloroform
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H332 : Schadelijk bij inademing.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 : In goed gesloten verpakking bewaren.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 203-545-4
RTECS # AK0875000
Transport informatie:
UN-nummer UN1301
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2915320000
Toepassing
Acetylation of Alcohols via Biotransformation using Acetylating Reagents

Referenties

1)Regioselective Lipase-catalyzed Acylation of 4,6-O-benzylidene-α-and-β-D-pyranoside Derivatives Displaying a Range of Anomeric Substituents

J. J. Gridley, A. J. Hacking, H. M. I. Osborn, D. G. Spackman, Synlett 1997, 1397.

2)On the Regioselective Acylation of 1,6-Anhydro-β-D-and L-Hexopyranoses Catalyzed by Lipases: Structural Basis and Synthetic Applications

N. Boissiere-Junot, C. Tellier, C. Rabiller, J. Carbohydr. Chem. 1998, 17, 99.

3)Regioselective Acylation of Polyhydroxylated Natural Compounds Catalyzed by Candida Antarctica Lipase B (Novozym 435) in Organic Solvents

B. Danieli, M. Luisetti, G. Sampognaro, G. Carrea, S. Riva, J. Mol. Catal. B: Enzymatic, 1997, 3, 193.

4)Protection for the Hydroxyl Group, Including 1,2-and 1,3-Diols

P. G. M. Wuts, in Greene’s Protective Groups in Organic Synthesis, 5th ed., ed. by P. G. M. Wuts, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2014, Chap. 2, 17.


Toepassing
Acetylation of Alcohols via Transesterification using Acetylating Reagents

Referenties

1)Acylation of Alcohols and Amines with Vinyl Acetates Catalyzed by Cp*2Sm(thf)2

Y. Ishii, M. Takeno, Y. Kawasaki, A. Muromachi, Y. Nishiyama, S. Sakaguchi, J. Org. Chem. 1996, 61, 3088.

2)Protection for the Hydroxyl Group, Including 1,2- and 1,3-Diols

P. G. M. Wuts, in Greene’s Protective Groups in Organic Synthesis, 5th ed., ed. by P. G. M. Wuts, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2014, Chap. 2, 17.


Toepassing
Acetylation of Alcohols using Acetylating Reagents and Acid Catalysts

Referenties

1)Molecular Iodine Catalyzed Selective Acetylation of Alcohols with Vinyl Acetate

J. W. J. Bosco, A. Agrahari, A. K. Saikia, Tetrahedron Lett. 2006, 47, 4065.

2)Molecular Iodine in Isopropenyl Acetate (IPA): A Highly Efficient Catalyst for the Acetylation of Alcohols, Amines and Phenols under Solvent Free Conditions

N. Ahmed, J. E. van Lier, Tetrahedron Lett. 2006, 47, 5345.

3)Protection for the Hydroxyl Group, Including 1,2- and 1,3-Diols

P. G. M. Wuts, in Greene’s Protective Groups in Organic Synthesis, 5th ed., ed. by P. G. M. Wuts, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2014, Chap. 2, 17.


Toepassing
Rhodium-Catalyzed Cross-coupling of Organoboron Compounds with Vinyl Acetate

Typical procedure: Under nitrogen atmosphere, a mixture of an arylboron compounds (0.50 mmol), [RhCl(cod)]2 (6.2 mg, 13 µmol), DPPB (11.7 mg, 28 µmol), and K3PO4 (320 mg, 1.5 mmol) is diluted with toluene (2.0 mL). Alkenyl acetate (1.1 or 2.5 mmol) and tert-amyl alcohol (0.55-1.5 mmol) are added into the resulting suspension at room temperature. The mixture is stirred at 100℃ for 24 h and then diluted with hexane (2.0 mL) or EtOAc (2.0 mL). After the filtration through a Celite pad, solvent is removed from the filtrate under reduced pressure. The residue is purified with a flash column chromatography (EtOAc-hexane) to give the desired product.

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar.

Andere documenten