text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 107-29-9 | Producten #: A0006

Acetaldoxime


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
  • Acetaldehyde Oxime
documenten:
25ML
€ 17,00
4   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A0006
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2H__5NO = 59.07  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 107-29-9
Reaxys registratienummer 1209252
PubChem product ID 87561712
SDBS 4112
Merck-index (14) 42
MDL-nummer

MFCD00002124

Specificatie
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity(GC) min. 99.0 %(total of isomer)
eigenschappen
Kookpunt 115 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.97
Brekingsindex 1.42
oplosbaarheid in water Soluble
Oplosbaarheid (mengbaar met) Alcohol,Ether
LUMO-niveau -3.6 eV
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 203-479-6
RTECS # AB2975000
Transport informatie:
UN-nummer UN2332
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2928009090
Toepassing
An Efficient Indium-catalyzed Hydration of Nitriles

Referenties

E. S. Kim, H. S. Lee, S. H. Kim, J. N. Kim, Tetrahedron Lett. 2010, 51, 1589.


PubMed Literatuur


Documenten
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar.

Andere documenten