text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 129-06-6 | Producten #: W0005

Warfarin Sodium (contains Isopropyl Alcohol)


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)
Synoniemen
  • 3-(α-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin Sodiuim Salt (contains Isopropyl Alcohol)
  • 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin Sodium Salt (contains Isopropyl Alcohol)
documenten:
5G
€33.00
Neem contact met ons op ≥20 
25G
€97.00
3   10  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # W0005
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__9H__1__5NaO__4 = 330.31  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 129-06-6
Gerelateerde CAS RN 81-81-2
Reaxys registratienummer 5469050
PubChem product ID 87560363
Merck-index (14) 10038
MDL-nummer

MFCD00083223

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 91.0 %
2-Propanol 7.0 to 9.0 %
eigenschappen
oplosbaarheid in water Completely soluble
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Alcohol
Oplosbaarheid (licht opl. in) Ether,Chloroform
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H300 : Dodelijk bij inslikken.
H360 : Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 204-929-4
RTECS # GN4725000
Transport informatie:
UN-nummer UN1544
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2932209090
Toepassing
Warfarin Sodium (contains Isopropyl Alcohol) Binding of Warfarin to Human Serum Albumin


Warfarin is known to have affinity for Human Serum Albumin (HSA) and to bind (interact) to drug binding site I on HSA. Those were confirmed using our warfarin sodium with Surface Plasmon Resonance (SPR) and a method using fluorescent probes. 【SPR】Dose responses of warfarin to HSA were confirmed by SPR. Biacore, as a SPR biosensor, was used for the assay, according to the user’s guide of the instrument.

Referenties

Fluorescent Dye Cocktail for Multiplex Drug¬Site Mapping on Human Serum Albumin

J. C. Er, M. Vendrell, M. K. Tang, D. Zhai, Y. T. Chang, ACS Comb. Sci. 2013, 15, 452.

High-resolution and high-throughput protocols for measuring drug/human serum albumin interactions using BIACORE

R. L. Rich, Y. S. Day, T. A. Morton , D. G. Myszka, Anal Biochem. 2001, 296, 197.

Biosensor Analysis of the Interaction between Immobilized Human Serum Albumin and Drug Compounds for Prediction of Human Serum Albumin Binding Levels

Å. Frostell-Karlsson, A. Remaeus, H. Roos, K. Andersson, P. Borg, M. Hämäläinen, R. Karlsson, J. Med. Chem. 2000, 43, 1986.

Characterizing a drug's primary binding site on albumin

Y. S. Day, D. G. Myszka, J. Pharm. Sci. 2003, 92, 333.

Structural basis of the drug-binding specificity of human serum albumin

J. Ghuman, P. A. Zunszain,I. Petitpas, A. A. Bhattacharya, M. Otagiri, S. Curry, J. Mol. Biol. 2005, 353, 38.


Toepassing
Reviews of Pharmacology of Warfarin
Referenties

Comparative pharmacokinetics of vitamin K antagonists: warfarin, phenprocoumon and acenocoumarol

M. Ufer, Clin. Pharmacokinet. 2005, 44, 1227.

Systematic overview of warfarin and its drug and food interactions

A. M. Holbrook, J. A. Pereira, R. Labiris, H. McDonald, J. D. Douketis, M. Crowther, P. S. Wells, Arch. Intern. Med. 2005, 165, 1095.

Pharmacogenetics of warfarin elimination and its clinical implications

H. Takahashi, H. Echizen, Clin. Pharmacokinet. 2001, 40, 587.

Pharmacogenetics of warfarin: current status and future challenges

M. Wadelius, M. Pirmohamed, Pharmacogenomics J. 2007, 7, 99.

Pharmacogenetics of warfarin: regulatory, scientific, and clinical issues

B. F. Gage, L. J. Lesko, J. Thromb. Thrombolysis. 2008, 25, 45.


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten