text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 162635-04-3 | Producten #: T3574

Temsirolimus


Zuiverheid: >95.0%(HPLC)
Synoniemen
  • CCI-779
  • Rapamycin 42-[3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoate]
documenten:
10MG
€125.00
1   9  
50MG
€380.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T3574
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__5__6H__8__7NO__1__6 = 1030.30  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 162635-04-3
Reaxys registratienummer 9985459
PubChem product ID 354335686
Merck-index (14) 9142
MDL-nummer

MFCD00934421

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC)(CAD) min. 95.0 area%
eigenschappen
oplosbaarheid in water Insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 0.00005 mg/l   25 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Alcohol,Ethanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H360 : Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H413 : Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P202 : Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # VE6257000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934999090
TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Life Science