text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 147045-24-7 | Producten #: T3169

2,2,6,6-Tetramethyl-4-(2-propynyloxy)piperidine 1-Oxyl Free Radical


Zuiverheid: >98.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • 2,2,6,6-Tetramethyl-4-(propargyloxy)piperidine 1-Oxyl Free Radical
  • 4-(2-Propynyloxy)-TEMPO Free Radical
  • 4-Propargyloxy-TEMPO Free Radical
documenten:
1G
€59.00
3   3  
5G
€204.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T3169
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__2H__2__0NO__2 = 210.30  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 147045-24-7
Reaxys registratienummer 10429426
PubChem product ID 253661424
Specificatie
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 67 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933399990
TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten