text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1518-16-7 | Producten #: T3034

7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane (purified by sublimation)


Zuiverheid: >99.0%(HPLC)(N)
Synoniemen
  • 1,4-Bis(dicyanomethylene)cyclohexadiene (purified by sublimation)
  • TCNQ (purified by sublimation)
documenten:
1G
€35.00
2   5  
5G
€120.00
2   1  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T3034
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(HPLC)(N)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__2H__4N__4 = 204.19  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 1518-16-7
Reaxys registratienummer 611604
PubChem product ID 253660042
SDBS 11080
MDL-nummer

MFCD00011664

Specificatie
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity(HPLC) min. 99.0 area%
Purity(with Total Nitrogen) min. 99.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 289 °C
Maximale golflengte 395(CH3CN) nm
oplosbaarheid in water Insoluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Tetrahydrofuran,Dioxane
LUMO-niveau -4.2 eV
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H311 + H331 : Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 216-174-8
RTECS # GU4850000
Transport informatie:
UN-nummer UN3439
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2926907090
TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten