text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1109-15-5 | Producten #: T2313

Tris(pentafluorophenyl)borane


Zuiverheid: >98.0%(NMR)
Synoniemen
documenten:
1G
€79.00
1   ≥20 
5G
€299.00
Neem contact met ons op 8  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T2313
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(NMR)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__8BF__1__5 = 511.98  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities <0°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic,Heat Sensitive
CAS RN 1109-15-5
Reaxys registratienummer 2931347
PubChem product ID 87558752
Merck-index (14) 9755
MDL-nummer

MFCD00269813

Specificatie
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity(NMR) min. 98.0 atom%
Water max. 1.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 128 °C
Maximale golflengte 306(Toluene) nm
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Toluene
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2931399090
TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten