text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 124-94-7 | Producten #: T2303

Triamcinolone


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)
Synoniemen
  • 9α-Fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
  • Fluoxyprednisolone
documenten:
1G
€123.00
8   9  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T2303
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__1H__2__7FO__6 = 394.44  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Te vermijden condities Light Sensitive
CAS RN 124-94-7
Reaxys registratienummer 2341955
PubChem product ID 87558663
Merck-index (14) 9595
Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +67.0 to +72.0 deg(C=1, DMF)
Solubility in N,N-DMF almost transparency
Drying loss max. 2.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 269 °C
Optische rotatie 70° (C=1,DMF)
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Dimethylformamide
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 + H312 + H332 : Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H361 : Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 204-718-7
RTECS # TU3850000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2937290000
TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Life Science