text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 145-42-6 | Producten #: T0808

Sodium Taurocholate from Bovine Bile


Zuiverheid: >84.0%(NMR)
Synoniemen
  • Taurocholic Acid Sodium Salt from Bovine Bile
documenten:
1G
€23.00
2   14  
5G
€83.00
11   15  
25G
€314.00
4   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T0808
Zuiverheid / Analysemethode >84.0%(NMR)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__6H__4__4NNaO__7S = 537.69  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 145-42-6
Reaxys registratienummer 3901620
Merck-index (14) 9075
MDL-nummer

MFCD00013050

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(qNMR) min. 84.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +26.0 deg(C=3, H2O)
eigenschappen
Optische rotatie 23° (C=3,H2O)
oplosbaarheid in water Soluble
Graad van oplosbaarheid in water > 250 g/l   20 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 205-653-7
RTECS # WX0400000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2924297099

Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten