text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 821-38-5 | Producten #: T0704

Tetradecanedioic Acid


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • 1,12-Dodecanedicarboxylic Acid
documenten:
5G
€18.00
2   ≥20 
25G
€65.00
4   15  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T0704
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__4H__2__6O__4 = 258.36  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 821-38-5
Reaxys registratienummer 1788202
PubChem product ID 87576571
SDBS 5892
MDL-nummer

MFCD00002743

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(GC) min. 95.0 %
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 °C
Solubility in hot Methanol almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 127 °C
oplosbaarheid in water Insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 2 mg/l  
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 212-476-9
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2917198090

Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten