text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 58-55-9 | Producten #: T0179

Theophylline


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 1,3-Dimethylxanthine
documenten:
25G
€15.00
2   ≥20 
100G
€30.00
8   14  
500G
€60.00
11   Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T0179
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__8N__4O__2 = 180.17  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 58-55-9
Reaxys registratienummer 13463
PubChem product ID 87576172
SDBS 2224
Merck-index (14) 9285
MDL-nummer

MFCD00079619

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 273 °C
oplosbaarheid in water Slightly soluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Dimethylformamide
Oplosbaarheid (licht opl. in) Ether
Oplosbaarheid (zeer licht) Alcohol,Chloroform
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 : Giftig bij inslikken.
H361 : Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H362 : Kan schadelijk zijn via borstvoeding.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Voorzorgsmaatregelen P263 : Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-385-7
RTECS # XH3850000
Transport informatie:
UN-nummer UN1544
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2939590000
TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Life Science