text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 75-76-3 | Producten #: T0154

Tetramethylsilane [for NMR]


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
25ML
€23.00
Neem contact met ons op ≥20 
100ML
€56.00
Neem contact met ons op 13  
500ML
€240.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T0154
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__4H__1__2Si = 88.23  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 75-76-3
Reaxys registratienummer 1696908
PubChem product ID 87576152
SDBS 10476
Merck-index (14) 9229
MDL-nummer

MFCD00008274

Specificatie
Appearance Colorless clear liquid
Purity(GC) min. 99.0 %
Specific gravity (20/20) 0.6380 to 0.6420
Refractive index n20/D 1.3570 to 1.3600
eigenschappen
Kookpunt 26 °C
Flp -27 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.64
Brekingsindex 1.36
oplosbaarheid in water Practically insoluble
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H224 : Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P240 : Opslag- en opvangreservoir aarden.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 : In goed gesloten verpakking bewaren.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P403 + P235 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-899-1
Transport informatie:
UN-nummer UN2749
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) I
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2931399090

Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten