text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 505-52-2 | Producten #: T0021

Tridecanedioic Acid


Zuiverheid: >96.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • Brassylic Acid
documenten:
5G
€70.00
1   17  
10G
€67.00
2   Neem contact met ons op
25G
€125.00
7   3  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T0021
Zuiverheid / Analysemethode >96.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__3H__2__4O__4 = 244.33  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 505-52-2
Reaxys registratienummer 1786404
PubChem product ID 87576045
SDBS 7243
MDL-nummer

MFCD00002740

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity(GC) min. 96.0 %
Purity(Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 113 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 208-011-4
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2915907090

Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten