text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 58-32-2 | Producten #: D2274

Dipyridamole


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 2,6-Bis(diethanolamine)-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine
  • 2,2',2'',2'''-[(4,8-Dipiperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl)dinitrilo]tetrakisethanol
documenten:
5G
€37.00
7   6  
25G
€114.00
3   17  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D2274
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__4H__4__0N__8O__4 = 504.64  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Te vermijden condities Light Sensitive
CAS RN 58-32-2
Reaxys registratienummer 68373
PubChem product ID 87568711
SDBS 19363
Merck-index (14) 3346
MDL-nummer

MFCD00010555

Specificatie
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in THF almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 168 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Chloroform
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-374-7
RTECS # KK7450000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten