text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 18156-74-6 | Producten #: A5605

TMS-Imidazole (=N-Trimethylsilylimidazole) [for Gas Chromatography]


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • SIM
  • N-Trimethylsilylimidazole
  • TMSI
documenten:
5ML
€28.00
≥20  ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A5605
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__1__2N__2Si = 140.26  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive,Heat Sensitive
Verpakking 5ML-Vial (Bekijk afbeelding)
CAS RN 18156-74-6
Reaxys registratienummer 606148
PubChem product ID 87563207
SDBS 19968
MDL-nummer

MFCD00005280

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Effect test of TMS derivatization Effective as derivatization agent Glucose
High boiling impurity of Silylation agent No impurity higher than Isopropyl myristate(50 ppm) after 5 min + hold up time
eigenschappen
Smeltpunt -42 °C
Kookpunt 94 °C/14 mmHg
Flp 5 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.96
Brekingsindex 1.48
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 : In goed gesloten verpakking bewaren.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 242-040-3
RTECS # NI8700000
Transport informatie:
UN-nummer UN1993
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933299090
Toepassing
Trimethylsilylating Reagent for GC

Experimental procedure:Approx. 1 mg of a sample and SIM (1 mL) are placed in a dry vial, and then the vial is tightly sealed and allowed to react by shaking or heating.

Referenties

Protection for the Hydroxyl Group, Including 1,2- and 1,3-Diols

P. G. M. Wuts, in Greene’s Protective Groups in Organic Synthesis, 5th ed., ed. by P. G. M. Wuts, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2014, Chap. 2, 17.


Toepassing
Trimethylsilylation of Alcohols using TMS Reagents


PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten