text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 152-72-7 | Producten #: A3186

Acenocoumarol


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)
Synoniemen
  • 4-Hydroxy-3-[1-(4-nitrophenyl)-3-oxobutyl]-2H-chromen-2-one
documenten:
50MG
€115.00
Neem contact met ons op 14  
250MG
€345.00
Neem contact met ons op ≥20 
1G
€734.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A3186
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__9H__1__5NO__6 = 353.33  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities <0°C
Te vermijden condities Heat Sensitive
CAS RN 152-72-7
Reaxys registratienummer 1269370
Merck-index (14) 29
MDL-nummer

MFCD00137816

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis(Nitrogen) 3.50 to 4.50 %
Melting point 196.0 to 200.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 197 °C
oplosbaarheid in water Insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 9.39 mg/l   20 - 25 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H360 : Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P202 : Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 205-807-3
RTECS # GN4900000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2932209090
TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten