text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 830-74-0 | Producten #: A2943

1-Allylisatin


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • 1-Allylindole-2,3-dione
  • 1-Allyl-2,3-indolinedione
documenten:
1G
€110.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A2943
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__1H__9NO__2 = 187.20  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 830-74-0
Reaxys registratienummer 1528099
PubChem product ID 354333758
MDL-nummer

MFCD00224218

Specificatie
Appearance Light red to Yellow to Red powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 86 °C
Kookpunt 145 °C/1 mmHg
Maximale golflengte 267 nm
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933790090
Toepassing
Multicomponent Reactions involving Arynes, Heterocycles, and Isatins

Experimental procedure: To a screw-capped test tube equipped is added 18-crown 6-ether (0.396 g, 1.5 mmol), KF (0.087 g, 1.5 mmol) and 1 (0.094 g, 0.50 mmol). Then the tube is evacuated and backfilled with argon. The mixture is dissolved in THF (2.0 mL). The resultant reaction mixture is kept stirring at 30 °C for 5 min. To the stirring solution is added pyridine (0.060 g, 0.75 mmol) and the 2-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethane sulfonate (0.223 g, 0.75 mmol) and the reaction mixture is stirred for 12 h at 30 °C. The reaction stops and the crude reaction mixture is purified by column chromatography (Pet. ether:EtOAc = 75 : 25) on silica gel to afford 2 (0.126 g, 73%) as a yellow solid.

References


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten