text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 574-17-4 | Producten #: A2941

1-Acetylisatin


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • 1-Acetylindole-2,3-dione
  • 1-Acetyl-2,3-indolinedione
documenten:
5G
€107.00
2   2  
25G
€372.00
3   10  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A2941
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__7NO__3 = 189.17  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 574-17-4
Reaxys registratienummer 144609
PubChem product ID 354333630
MDL-nummer

MFCD00158542

Specificatie
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 143 °C
Maximale golflengte 272(EtOH) nm
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 209-368-9
RTECS # NL7873800
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933790090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten