text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 4330-99-8 | Producten #: A2813

Alimemazine Tartrate


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • Trimeprazine Tartrate
  • 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]phenothiazine Tartrate
documenten:
100MG
€53.00
4   Neem contact met ons op
1G
€259.00
2   10  
5G
€777.00
1   10  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A2813
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__3__6H__4__4N__4S__2·C__4H__6O__6 = 746.98  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 4330-99-8
Reaxys registratienummer 4286882
PubChem product ID 253662449
Merck-index (14) 9704
MDL-nummer

MFCD00242594

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 161 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 : Giftig bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 224-368-9
RTECS # SO6475000
Transport informatie:
UN-nummer UN2811
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934309090
Toepassing
Alimemazine Tartrate: A H1 Histamine Receptor Antagonist

Alimemazine tartrate (also known as Trimeprazine tartrate), a phenothiazine [P0106] derivative, is a tricyclic antihistamine. Trimeprazine works as a H1 histamine receptor antagonist. Its metabolism, antibacterial activities and determination have been reported.

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten