text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 136470-78-5 | Producten #: A2694

Abacavir


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • (1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol
documenten:
1G
€64.00
7   Neem contact met ons op
5G
€222.00
4   9  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A2694
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__4H__1__8N__6O = 286.34  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 136470-78-5
Reaxys registratienummer 7493116
PubChem product ID 253661597
Merck-index (14) 1
MDL-nummer

MFCD00903850

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -53.0 to -56.0 deg(C=0.15, MeOH)
eigenschappen
Smeltpunt 161 °C(dec.)
Optische rotatie -54° (C=0.15,MeOH)
oplosbaarheid in water Insoluble
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H361 : Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334 : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P284 : Adembescherming dragen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P304 + P340 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # GY5979200
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933599590
Toepassing
Abacavir: A Nucleoside Analog Reverse Transcriptase Inhibitor (RTI)

Abacavir is a nucleoside analog reverse transcriptase inhibitor (RTI) that inhibits HIV-1 in vitro with a potency similar to that of zidovudine [A2052]. Resistance to abacavir develops relatively slowly. Cross-resistance between abacavir and other RTIs, namely didanosine [D3066], zalcitabine [D3581] or lamivudine [L0217], but not zidovudine or stavudine [D3580], has been reported in vitro. HLA-B*5701 genetic screening have been reported to prevent drug hypersensitivity reactions caused by abacavir.

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten