text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 137281-39-1 | Producten #: A2618

4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 2-Amino-4,7-dihydro-5-[2-[4-(carboxy)phenyl]ethyl]-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
documenten:
1G
€29.00
2   4  
5G
€96.00
≥20  12  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A2618
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__5H__1__4N__4O__3 = 298.30  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 137281-39-1
Reaxys registratienummer 6153680
PubChem product ID 253660028
MDL-nummer

MFCD11040439

Specificatie
Appearance White to Gray to Dark blue powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %(calcd.on anh.substance)
Water 4.0 to 8.0 %
eigenschappen
Oplosbaarheid (licht opl. in) Dimethylformamide
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 429-790-9
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933599590
Toepassing
Syntheses of Antitumor Pemetrexed

Referenties

A simple and concise synthesis of LY231514 (MTA)

E. C. Taylor, B. Liu, Tetrahedron Lett. 1999, 40, 4023.

A New and Efficient Synthesis of Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine Anticancer Agents: Alimta (LY231514, MTA), Homo-Alimta, TNP-351, and Some Aryl 5-Substituted Pyrrolo[2,3-d]pyrimidines

E. C. Taylor, B. Liu, J. Org. Chem. 2003, 68, 9938.

A Practical Synthesis of Multitargeted Antifolate LY231514

C. J. Barnett, T. M. Wilson, M. E. Kobierski, Org. Proc. Res. Dev. 1999, 3, 184.

Determination of the Source of the N-Methyl Impurity in the Synthesis of Pemetrexed Disodium Heptahydrate

D. P. Kjell, D. W. Hallberg, J. M. Kalbfleisch, C. K. McCurry, M. J. Semo, E. M. Sheldon, J. T. Spitler, M. Wang, Org. Process Res. Dev. 2005, 9, 738.

A stability-indicating LC assay method for pemetrexed disodium

G. Saravanan, M. V. Suryanarayana, M. J. Jadhav, M. Ravikumar, N. Someswararao, P. V. R. Acharyulu, Chromatographia 2007, 66, 431.


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten