text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 129722-12-9 | Producten #: A2496

Aripiprazole


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
documenten:
1G
€76.00
5   ≥20 
5G
€187.00
3   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A2496
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__3H__2__7Cl__2N__3O__2 = 448.39  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 129722-12-9
Reaxys registratienummer 7951706
PubChem product ID 160871264
Merck-index (14) 785
MDL-nummer

MFCD00892072

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 149 °C
oplosbaarheid in water Insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 0.045 mg/l   25 °C
Oplosbaarheid (onoplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H413 : Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # VC8275950
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933599590
Toepassing
Aripiprazole: A Partial Agonist at Dopamine D2 and Serotonin 5-HT1A Receptors

Aripiprazole is a partial agonist at dopamine D2 and serotonin 5-HT1A receptors, and is an antagonist at 5-HT2A receptors. Aripiprazole is a third-generation antipsychotic agent indicated for use in the treatment of schizophrenia. Although the exact mechanism is unknown, the partial agonism and antagonism are believed to be the functional basis of its therapeutic efficacy. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten