text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 125-84-8 | Producten #: A1947

DL-Aminoglutethimide


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 3-(4-Aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione
documenten:
1G
€21.00
Neem contact met ons op 17  
5G
€66.00
3   ≥20 
25G
€275.00
3   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A1947
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__3H__1__6N__2O__2 = 232.28  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 125-84-8
Reaxys registratienummer 210656
PubChem product ID 87558926
Merck-index (14) 440
MDL-nummer

MFCD00010122

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 °C
Solubility in Acetone very faint turbidity
eigenschappen
Smeltpunt 152 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Acetone
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 204-756-4
RTECS # MA4026950
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933399990
Toepassing
DL-Aminoglutethimide: A Potent but Nonselective Aromatase Inhibitor

DL-Aminoglutethimide is a first generation, and a potent but nonselective aromatase inhibitor. Aminoglutethimide inhibits the enzymatic side-chain cleavage of cholesterol [C0318] to pregnenolone [P0786], mediated through the binding of aminoglutethimide to cytochrome P 450, resulting in a decrease in the production of adrenal glucocorticoids, mineralocorticoids, estrogens, and androgens. Besides, aminoglutethimide-P450 complexes block enzymatic 11- and 18-hydroxylation steps required for the aromatization of androgens to estrogens. Aminoglutethimide is used for the treatment of Cushing’s syndrome, breast and prostate cancer. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten