text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 5080-50-2 | Producten #: A1394

Acetyl-L-carnitine Hydrochloride


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • (R)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butyrate Hydrochloride
documenten:
5G
€58.00
7   ≥20 
25G
€174.00
2   2  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A1394
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__1__7NO__4·HCl = 239.70  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 5080-50-2
Reaxys registratienummer 11461033
PubChem product ID 87562849
Merck-index (14) 84
MDL-nummer

MFCD00082230

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity(Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -27.0 to -29.0 deg(C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency
eigenschappen
Optische rotatie -28° (C=1,H2O)
oplosbaarheid in water Soluble
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2923900090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten