text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 506-32-1 | Producten #: A0781

Arachidonic Acid


Zuiverheid: >98.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • 5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid
  • 5,8,11,14-Icosatetraenoic Acid
documenten:
100MG
€54.00
1   ≥20 
500MG
€162.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A0781
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__0H__3__2O__2 = 304.47  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities <0°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Light Sensitive,Air Sensitive,Heat Sensitive
Verpakking 100MG-Ampule (Bekijk afbeelding),  500MG-Ampule (Bekijk afbeelding)
CAS RN 506-32-1
Reaxys registratienummer 1913991
PubChem product ID 87562313
SDBS 7566
Merck-index (14) 765
MDL-nummer

MFCD00004417

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
eigenschappen
Soortelijk gewicht (20/20) 0.92
Brekingsindex 1.49
oplosbaarheid in water Insoluble
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 208-033-4
RTECS # CE6675000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2916199590
Toepassing
Reagent for platelet aggregation model
Referenties

Arachidonic acid induced mortality in animals - an appropriate model for the evaluation of antithrombotic drugs?

F. Seuter, W. D. Busse, Agents Actions Suppl. 1979, 4, 175.

Influence of aspirin, molsidomine, trapidil, and some trapidil derivatives on arachidonic acid induced reversible thrombocyte aggregation in the rabbit

U. Zehl, H. J. Mest, W. Förster, Biomed. Biochim. Acta. 1984, 43, 381.


Toepassing
Reagent for acute inflammatory (ear edema) model
Referenties

The mouse ear inflammatory response to topical arachidonic acid

J. M. Young, D. A. Spires, C. J. Bedord, B. Wagner, S. J. Ballaron, L. M. De Young, J. Invest. Dermatol. 1984, 82, 367.

Effect of anti-inflammatory compounds on edema formation and myeloperoxidase activity in the arachidonic acid-induced ear model in the mouse

B. Kotyuk, A. Raychaudhuri, G. DiPasquale, Agents Actions 1993, 39, C46.

Inhibition of arachidonic acid-induced ear oedema as a model for assessing topical anti-inflammatory compounds

A. Crummey, G. P. Harper, E. A. Boyle, F. R. Mangan, Agents Actions 1987, 20, 69.

ER-34122, a novel dual 5-lipoxygenase/cyclooxygenase inhibitor with potent anti-inflammatory activity in an arachidonic acid-induced ear inflammation model

T. Horizoe, N. Nagakura, K. Chiba, H. Shirota, M. Shinoda, N. Kobayashi, N. Numata, Y. Okamoto, S. Kobayashi, Inflamm. Res. 1998, 47, 375.


Toepassing
Reagents for cerebral infarction model
Referenties

Arachidonate-induced cerebrovascular occlusion in the rat. The role of platelets and aspirin in stroke

T. W. Furlow Jr., N. H. Bass, Neurology 1976, 26, 297.

The sodium arachidonate-induced cerebral infarct in the rat: a model for the study of drugs

J. Cahn, M. G. Borzeix, J. Cereb. Blood Flow Metab. 1982, 2 Suppl 1, 74.


Toepassing
Reagent for conjunctivitis model
Referenties

Effects of bromfenac sodium, non-steroidal anti-inflammatory drug, on acute ocular inflammation

T. Ogawa, T. Sakaue, T. Terai, O. Fukiage, Nihon Ganka Gakkai Zasshi, 1995, 99, 406.

Topical arachidonic acid: a model for screening anti-inflammatory agents

M. B. Abelson, S. I. Butrus, G. H. Kliman, D. L. Larson, E. J. Corey, L. M. Smith, J. Ocul. Pharmacol. 1987, 3, 63.

Effects of sodium naproxen eye drops on rabbit ocular inflammation induced by sodium arachidonate

S. Spampinato, A. Marino, C. Bucolo, M. Canossa, T. Bachetti, S. Mangiafico, J. Ocul. Pharmacol. 1991, 7, 125.

Differential inflammatory effects of arachidonic acid on rabbit conjunctiva and iris: a possible role of lipoxygenase in the conjunctival response

P. Bhattacherjee, P. S. Kulkarni, K. E. Eakins, Adv. Prostaglandin Thromboxane Res. 1980, 8, 1727.


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten