text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 141-97-9 | Producten #: A0649

Ethyl Acetoacetate


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • Acetoacetic Acid Ethyl Ester
  • Ethyl 3-Oxobutyrate
  • 3-Oxobutyric Acid Ethyl Ester
documenten:
25G
€15.00
9   ≥20 
500G
€25.00
≥20  16  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A0649
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__1__0O__3 = 130.14  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 141-97-9
Reaxys registratienummer 385838
PubChem product ID 87562213
SDBS 573
Merck-index (14) 3758
MDL-nummer

MFCD00009199

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt -43 °C
Kookpunt 184 °C
Flp 75 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.03
Brekingsindex 1.42
oplosbaarheid in water Slightly soluble
Graad van oplosbaarheid in water 28.6 g/l   20 °C
Oplosbaarheid (mengbaar met) Ether,Acetone
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 205-516-1
RTECS # AK5250000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2918300050
Toepassing
Biginellli Reaction (Three-component Reaction)

Referenties

N-Substituted Ureas and Thioureas in Biginelli Reaction Promoted by Chlorotrimethylsilane: Convenient Synthesis of N1-Alkyl-, N1-Aryl-, and N1,N3-Dialkyl-3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-(thi)ones

S. V. Ryabukhin, A. S. Plaskon, E. N. Ostapchuk, D. M. Volochnyuk, A. A. Tolmachev, Synthesis, 2007, 417.


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten