text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1064-48-8 | Producten #: A0586

Acid Black 1


Zuiverheid: >95.0%(HPLC)
Synoniemen
  • Amido Black 10B
  • Aminoschwarz 10B
  • Buffalo Black NBR
  • Naphthol Blue Black
documenten:
25G
€ 25,00
2   1  
100G
€ 58,00
2   2  
500G
€ 198,00
2   1  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A0586
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__2H__1__4N__6Na__2O__9S__2 = 616.49  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 1064-48-8
Reaxys registratienummer 9313821
PubChem product ID 87562170
Kleurindex 20470
MDL-nummer

MFCD00004017

Specificatie
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity(HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 616.0 to 620.0 nm(H2O)
Absorbance(E1%1cm) min. 700(H2O, 616.0 to 620.0 nm)
eigenschappen
Maximale golflengte 618(H2O) nm
oplosbaarheid in water Completely soluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ethanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 213-903-1
RTECS # QJ6196000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 3204120090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten