text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 37247-10-2 | Producten #: A0574

Azure II


Zuiverheid:
Synoniemen
  • Methylene Azure II
documenten:
1G
€ 15,00
2   ≥20 
25G
€ 58,00
3   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A0574
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 37247-10-2
Reaxys registratienummer 3599847
PubChem product ID 87562160
Merck-index (14) 6058
MDL-nummer

MFCD00080716

Specificatie
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Lambda max. 650.0 to 664.0 nm(H2O)
Absorbance(E1%1cm) min. 1500(H2O, 650.0 to 664.0 nm)(calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 185 °C
Maximale golflengte 657(H2O) nm
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 3204130090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten