text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 123-99-9 | Producten #: A0561

Azelaic Acid


Zuiverheid: >80.0%(GC)
Synoniemen
  • 1,7-Heptanedicarboxylic Acid
  • Nonanedioic Acid
documenten:
25G
€15.00
Neem contact met ons op ≥20 
500G
€30.00
4   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A0561
Zuiverheid / Analysemethode >80.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__1__6O__4 = 188.22  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 123-99-9
Reaxys registratienummer 1101094
PubChem product ID 87562155
SDBS 1530
Merck-index (14) 905
MDL-nummer

MFCD00004432

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(GC) min. 80.0 %
Melting point 102.0 to 105.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 103 °C
Kookpunt 360 °C
oplosbaarheid in water Practically insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 2.4 g/l   20 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ethanol,Acetone,Methanol
Oplosbaarheid (zeer licht) Ether,Benzene
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 204-669-1
RTECS # CM1980000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2917139000
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten