text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 60-31-1 | Producten #: A0084

Acetylcholine Chloride


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
documenten:
25G
€20.00
≥20  ≥20 
500G
€256.00
5   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A0084
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__1__6ClNO__2 = 181.66  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Light Sensitive,Hygroscopic
CAS RN 60-31-1
Gerelateerde CAS RN 51-84-3
Reaxys registratienummer 3571875
PubChem product ID 87561781
SDBS 3333
Merck-index (14) 87
MDL-nummer

MFCD00011698

Specificatie
Appearance White powder to crystal
Purity(Argentmetric Titration) min. 98.0 %(calcd.on dried substance)
Melting point 149.0 to 153.0 °C
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 150 °C
oplosbaarheid in water Completely soluble
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Alcohol
Oplosbaarheid (onoplosbaar in) Ether
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-468-8
RTECS # FZ9800000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2923900090
Toepassing
Acetylcholine Chloride: A Neurotransmitter in the Central and Peripheral Nervous Systems

Acetylcholine (ACh) is the transmitter at postganglionic synapses of parasympathetic nerve endings. ACh acts as a neurotransmitter in the central and peripheral nervous systems. ACh is formed from choline [C0326] and activated acetate (acetylcoenzyme A), through a reaction catalyzed by the cytosolic enzyme choline acetytransferase. During nerve stiumulation, the choline-transporter ensures ACh synthesis and release are sustained. Released ACh is rapidly hydrolyzed and inactivated by a specific acetylcholinesterase or a less specific serum cholinesterase (butyrylcholinesterase).

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten